Meena Lago Konsult AB – socionom inriktad på processledning, kvalitetssäkring och utbildning

För att uppnå bästa möjliga resultat inom området socialt arbete och organisationsutveckling fokuserar jag på rättssäkerhet, kvalitet och delaktighet. Jag erbjuder mina tjänster till er inom offentlig sektor, kommuner och privata företag.

Idag ställs det allt högre krav på verksamheter, ledning och medarbetare. Lagar och tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) förutsätter ett systematiskt kvalitetsarbete. Delaktighet på individnivå värderar jag högt. Jag erbjuder er stöd och hjälp med det. Jag tror på att komma nära för att uppnå kvalitet.

Mina tjänster

Om Meena Lago

Jag som driver Meena Lago Konsult AB är utbildad socionom med fördjupning inom processledning och kvalitetssäkring. Jag vill alltid se möjligheter. Jag välkomnar utmaningar. Jag har individen i fokus. Jag tror på att komma nära för att uppnå kvalitet. Allt i syfte att erbjuda er det bästa.

Jag har många års erfarenhet från olika nivåer inom socialt arbetet med ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi samt kvalitetssäkring och resultatuppföljning. Bland annat som:

  • Socialsekreterare
  • Enhetschef för barn och unga myndighetsutövning
  • Verksamhetschef på behandlingshem för ungdomar med psykosocial problematik
  • Socialt Ansvarig Socionom (SAS), förvaltningsövergripande för Äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinderomsorg

Jag har även haft uppdrag där jag arbetat förvaltningsövergripande på ledningsnivå med projektledning, organisationsutveckling och handledning av chefer och medarbetare.

Min yrkeserfarenhet har gjort mig flexibel för nya uppdrag. Jag har goda kunskaper i vad som krävs för att driva arbetet i en organisation framåt i takt med att samhället förändras och utvecklar nya behov. Jag drivs av att identifiera och analysera behov och resurser samt att implementera åtgärder och strategier för hållbara lösningar både på individ-och organisationsnivå.

Kvalitetssäkring, rättssäkerhet och att leda och driva strategiskt utvecklingsarbete har följt mig i mitt yrkesliv som en röd tråd. Något som jag älskar att få kombinera med mitt ledarskap. Varmt välkommen att kontakta mig.

Kontakta mig

Referenser

Här är ett urval av mina senaste uppdrag med en kort beskrivning av mina huvuduppgifter. Välkommen att kontakta mig för referensuppgifter.